Výcvik v přístupu Symbionika

Roční akademie integrace - R.A.I.

Výcvik v integrativním přístupu Symbionika je určen všem zájemcům o seberozvoj, ale i těm, kdo chtějí poskytovat vedení a pomoc svým blízkým, případně se stát profesionálem v oblasti provázení a pomoci. Velkou výhodou je také zapojení do praxe již od začátku studia ve spolupráci s námi.

Ať je to již individuální práce na vlastní osobnosti a životě, či praxe v supervizních skupinách a s klienty, Symbionika Vám nabízí nové cesty. 

Roční akademie Integrativního přístupu Symbionika - roční základní a pokračovací výcvik

Výcvik v integrativním přístupu Symbionika je určen všem zájemcům o seberozvoj, ale i těm, kdo chtějí poskytovat vedení a pomoc svým blízkým, případně se stát profesionálem v oblasti provázení a pomoci. Ve výcviku pokrýváme základní penzum teorie (fungování nervového systému, polyvagální teorie, systémová teorie, filozofický základ v konstruktivismu) a hlavním pilířem je potom praxe. Ať již individuální práce na vlastní osobnosti a životě, tak také praxe v supervizních skupinách a také s klienty. 

Kompletní výcvik pro profesionály je dvouletý. V prvním roce se soustředíme na osobní zkušenost, vyladění vlastního života a postupně přecházíme k práci s druhým člověkem. V druhém roce se klíčově orientuje již na práci s druhou osobou a další rozvinutí dovedností. Výcvik lze absolvovat také pouze jako jednoletý či v “light verzi” (viz níže) jako nástroj k vysoce účinnému sebeřízení.

Klíčová je pro nás praxe a uplatnění. Proto se neskrýváme s naším troufalým cílem nabíndout zapojení do naší činnosti ať již konzultantské, tak vzdělávací všem, kdo se do výcviku přihlásí a budou v něm aktivní. V budoucnu počítáme s rozšiřujícím se týmem podobně smýšlejících profesionálů a konzultantů, díky kterým můžeme rozsah skutečně účinné pomoci rozšířit co nejdále.

Komu je výcvik určen? 

Výcvik v integrativním přístupu Symbionika je určen všem zájemcům o seberozvoj, ale i těm, kdo chtějí poskytovat vedení a pomoc svým blízkým, případně se stát profesionálem v oblasti provázení a pomoci.

 • zájemcům o efektivní sebevedení a seberozvoj
 • lidem s osobní traumatickou zkušeností či zátěží - jako účinný program pro zvládnutí situace (výcvik zahrnuje supervizní skupiny a setkání a osobní práci s terapeutem na svých tématech)
 • sociálním pracovníkům, pomáhajícím profesím
 • zájemcům o profesionální působení jako konzultant, kouč či terapeut
 • zvědavým bytostem a hledačům přesahu sebe samého

Co budu umět? Výstupní profil absolventa pro základní výcvik integrativním přístupu Symbionika

Na prvním místě je to kvalitní zvládání svých osobních bloků a překážek, porozumění sobě a rozvinutí vlastního potenciálu. Projdete proměnou a také pravděpodobně i proměnou toho, jak svět vnímáte. Teprve v dalším kroku přicházíme k pomoci ostatním.

Výcvik je uzavřen obhajobou a certifikací (podmínkou pro absolvování výcviku a získání certifikace  je absolvování alespoň 80 % společné práce, osobní supervize v délce 4 hodin a předložení alespoň 2 nahrávek rozhovorů při práci s klientem).

Absolvent na základě certifikace bude připraven na práci s klientem v mírnějších obtížích - do úrovně koučování, vedení a pomoci při rozvinutí potenciálu. Pro práci s traumaty a terapeutickou práci je nutné absolvovat ještě pokračující praktický výcvik zaměřený přímo na řešení těchto oblastí.

Program a postup základního výcviku RAI 1

Roční výcvik následuje postupný vývoj a práci - od sebe samého až k druhým.

 1. objevení sebe schopnost nezaujatého pozorovatele, který je klíčový pro další práci
 2. pocit a význam bezpečí - práce se stavy nervového systému, jejich regulace
 3. práce s emocemi skrze tělo - somatic experiencing - uvolnění emocí v něm uložených
 4. práce se svými částmi (systém vnitřní rodiny)  - našimi osobnostmi, které v nás žijí a občas se také skrze nás projevují. Navážeme s nimi vztah a uvolníme je pro lepší funkci.
 5. pomáhající rozhovor, vedení druhých - nedirektivní vedení

V základním výcviku si také každý absolvent osvojí následující znalosti a dovednosti.

Praktická část - přímá aplikace na sebe a vedení ostatních

 • mindfulness a dechové techniky a jejich praxe v denním životě - v rámci sebe i ostatních
 • Pocit bezpečí a práce se stavy nervového systému (Polyvagal theory) - jeho regulace, vnímání a vyladění - u sebe i ostatních.
 • somatic experiencing - základní techniky somatic experiencing - zažívání emocí a jejich uvolnění skrze tělo
 • technika Vnitřní rodiny (Internal family systems) - rozhovory a navázání vztahu s problematickými částmi naší i klientovi osobnosti, jejich laskavá transformace v užitečnější programy a průvodce podle systemického přístupu
 • účinná a užitečná pomoc druhým - praxe pomáhajícího rozhovoru, jeho etika
 • koučování a nedirektivní vedení
 • první pomoc při traumatu a jeho prevence či regulace

Teoretická část

 • Základy neurobiologie - fungování autonomního nervového systému, jeho stavy, práce s bloudivým nervem
 • Poruchy attachmentu (vazby) ve vztazích i rodinách a jejich zvládání
 • Podstata traumatické zkušenosti a její transformace
 • Fungování systémů - Systémová teorie a filozofie konstruktivismu
 • Podstata naší zkušenosti - Teorie podvědomí, nevědomí a vědomí - archetypální obrazy a sny
 • Systém vnitřní rodiny - Internal family systems - jeho teoretický základ v systémové teorii, psychoanalýze a transpersonální psychologii
 • Koučování a nedirektivní vedení - v organizaci, skupině i praxi

Místo a časový rozsah výcviku

Místo výcviku
Osobní setkání a supervize se dějí pravidelně v Praze, víkendová intenzivní setkání v Českém ráji v Mindfullife centru u Turnova. Zahrnujeme také online setkávání takřka každý týden.

Časový rozsah výcviku
Vlastní výcvik na začátku 2023 - potvzrení termínu a další informace Vám zašleme na-email zanechaný níže.

Výcvik trvá 8 měsíců a zahrnuje:

 • 5 x víkendová intenzivní setkání v Českém Ráji (Mindfullife centrum, Klokočí u Turnova) zahrnující ubytování i stravy - v počtu 5x za 8 měsíců
 • 8 osobních supervizních setkání praktikantů v Praze v rozsahu 2-2,5 hodiny (1x za měsíc)
 • 24 online supervizních setkání na platformě ZOOM v délce 2 hodiny (3x za měsíc)
 • 4 hodiny osobní supervize/terapie či koučování věnované osobnímu rozvoji a praxi
 • X hodin samostudia a praxe

Celkem 8 měsíců - 4 hodiny osobních konzultací a 120 hodiny společné intenzivní práce

Skryté

 

Chcete se na něco zeptat či vědět víc? Nejste si jisti? 

Je jasné, že Vás napadá spoustu otázek. Proto jsme pro všechny zájemce připravili 2 úvodní online informativní setkání, kde se s námi můžete setkat, prodiskutovat vše, co vás zajímá či si vyzkoušet některé postupy.

Na obě akce je nunté se registrovat. Těšíme se na vás!

SKRYTÉ

 

RAI - Roční akademie integrace - Symbionika

Cena a varianty výcviku

Téma Symbioniky chceme zpřístupnit všem zájemcům, bez omezení jejich cílem či cenou. Proto jsme připravili také několik variant.

Přihlášení a předběžný zájem

 1. zašlete dotaz pomocí formuláře s uvedením, o který z výcviků byste měli zájem s dotazy, které Vás zajímají
 2. obdržíte dodatečné informace a odpovědi na Vaše dotazy
 3. obdržíte pozvání na úvodní informativní setkání 

V případě, že chcete své místo rezervovat rovnou, zašlete poptávku ve formuláři s poptávkou, obdržíte platební údaje a pokyny k organizaci.

POZOR pro absolventy Roční akademie mindfullness R.A.M. 1 nabízíme slevu na výcvik Lifefullness a Fulness ve výši 4000 Kč na rok!

 

 

Odlehčená verze RAI1 pro práci na sobě, roční studijní program "Lightfulness"
24 000 Kč
Ročně či rozloženo do 2 plateb před semestrem
“Ligthfullness” chci poznat Sebe. Verze určena všem, kdo mají prostor se vzdělávat hlavně ve víkendových časech. Obsahuje 4 víkendová setkání zaměřená na praxi a teorii, studijní materiály a hodiny osobní konzultace. Skvělá možnost, jak metodiku ochutnat a získat k tomu podporu profesionálů.
bez certifikace
zvládnete metodiku uplatnit ve svém životě
4 plná víkendová setkání
4 hodiny osobní konzultace
studijní materiály a online vzdělávání

Máte zájem o více informací o připravovaných termínech či dotazy? Zanechte nám e-mail