VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro online portál
na-nervy.cz

KUPUJÍCÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT NEJEN S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, ALE I S NAVAZUJÍCÍMI SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI

PRO PRODEJ VÝROBKU A ZBOŽÍ
PRO PRODEJ VZDĚLÁVACÍCH OSOBNOSTNÍCH KURZŮ, ON-LINE KURZŮ, WEBINÁŘŮ apod.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající: Symbionica Consulting, s.r.o., Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 14031400

Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba.

Kupujícím může být taktéž právnická osoba.