Integrativní přístup (sebe)vedení - Symbionika

 Symbionika je rychlý a účinný způsob terapie, koučování a sebevedení k odemknutí potenciálu, které naše obtíže a překážky v životě skrývají. Spojení odděleného, nalezení vztahu k sobě samým. 

Symbionika je tzv. integrativní přístup k terapii, koučování i seberozvoji. Vychází ze systemického přístupu, psychoanalýzy, systémového myšlení, somatic experiencing (zažívání skrze tělo), gestalt přístupu, neurobiologie (polyvagal theory) a mindfulness. Jedná se o velmi přímočarý a laskavý přístup k léčbě stavů spojených s traumatem, ale také pro rozvoj našeho potenciálu. Obrovským přínosem tohoto přístupu je jeho nezávislost na terapeutovi (až do určité míry), je tedy možné pracovat samostatně. Symbionika přináší rychlé a trvalé výsledky a otevírá další brány poznání a poznatků o nás samotných našem životě.  Je to úžasná transformativní a objevitelská cesta.

Bezpečí a jeho role v našem vnímání

Naše bytí funguje jako jeden velký systém - tělo, mysl, emoce, nervový systém i svět samotný jsou propojené zážitkem a vztahem, který k němu máme. Skrze zážitek, ať již tělesný či emoční, budujeme svůj vztah k jednotlivým událostem i životu samotnému. A je to právě vztah a jeho kvalita, díky kterému vnímáme význam našeho života, pocitů i událostí a prvků v našem životě. Svět poznáváme skrze vztahy. Sami sebe poznáváme skrze vztahy.

Výsledkem našeho pozorování a prožívání je pak další klíčový pojem, kterému se Symbionika věnuje. Je to pocit bezpečí a naše schopnost se cítit v bezpečí a vracet se do něj i v těžkých či nepřehledných životních situacích.

Proč Symbionika?

Symbioniku jsme vyvinuli na základě osobní zkušenosti s prací s traumatem, ale i díky setkáváním s překážkami běžného života u našich klientů i nás samotných. V běžné terapeutické práci založené zejména na mentálních a racionálních pochodech jsme mnohokrát dostávali do situace, kdy emoce nebyly řešitelné díky mysli a mysl zase díky emocím. Chybělo nám tělesné prožívání. Proto jsme přístup zjednodušili na co nejjednodušší a zároveň ze zkušenosti nejúčinnější oblasti a spojili je do jednoho celku. 

Soustředíme se zejména na:

  • kvalitu života a prožívání, jeho plnost a svobodu
  • transformaci traumatické zkušenosti a traumatu do života tak, aby nám spíše přinášela benefity, nikoli překážky
  • zpracování a osvobození se od závislostí
  • řešení poruch attachmentu (vztahové vazby - úzkostná i vyhýbavá) a přechod do takzvaného bezpečného vztahu

Jak pracujeme?

Symbionika spojuje tři základní okruhy přístupů do jednoho celku.

  • práce s autonomním nervovým nervovým systémem, jeho stav a naše schopnost jednotlivé stavy vnímat, regulovat a dostávat se do zóny bezpečí
  • všímavost (mindfulness) - rozvoj všímavosti a práce s pozorností je neocenitelným pomocníkem pro omezení myšlenkových cyklů návratu do přítomnosti
  • Systém vnitřní rodiny (Internal Family Systems) - přístup spočívající objevení a navázání vztahu s našimi jednotlivými částmi, které v nás žijí. Jsou to jednotlivé emoční a myšlenkové vzorce, které nás z času na čas ovládají, způsobují nám utrpení. Místo zbavování se nechtěných vlastností našeho charakteru objevujeme jeho zdroj a funkce a dáváme jim novou, konstruktivnější funkci.

Chcete se více seznámit s integrativním přístupem Symbionika?

Zavítejte na něketrou z našich akcí, přečtěte si některý z článků či se na nás přímo obraťte o osobní konzulatci. Pro hlubší zájemce probíhá roční výcvik v této metodě. Oslovujeme také organizace a firemní klienty, kterým poskytujeme změnové projekty, vzdělávání, osobní konzultace a koučování.

Máte zájem o dodatečné informace či o osobní konzultaci?

Napište nám!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.