Pro firmy a organizace 

Cítit se bezpečně a v pohodě v práci je cesta k plnému využití našeho potenciálu.

Organizacím dodáváme spektrum služeb od osobního koučování, mentoringu až po změnové projekty. Naším tématem je pocit bezpečí, regulace stresu a vztahové dovednosti spolu s optimalizací výkonu.

Bezpečí, odolnost a vztahy v práci

Cítit se bezpečně - to je téma poslední doby. Pandemická a válečná situace, proměny na trhu, přechody na home office - naši společnost zásadně transformují. Narůstá pocit nejistoty, úzkosti, zhoršování komunikace, rozhodování. Kíčovou hodnotou vedle schopnosti se přizpůsobit, je téma BEZPEČÍ. Nemůžeme se kvalitně rozhodovat o emocích, jestliže jsme v neustálé nejistotě či náš myšlenkový a emoční prostor zabírá řešení obav a zajištění. Naším klientským organizacím pomáháme dosáhnout stavu bezpečí. Vybudování kvalitních vztahových vazeb podle human centric přístupu. 

Změnové projekty

Symbionika je unikátní systémový přístup, který pokrývá osobní vztahové dovednosti u jednotlivců, jejich potřeby, a také celý systém organizace jako živého systému. Právě vztahy v organizaci, jejich řízení, jsou klíčové pro rozvoj pocitu bezpečí. S našimi klientskými organizacemi pracujeme obvykle formou změnového projektu, jehož cílem je dosáhnout definovaného stavu. Používáme k tomu nástroje koučování, osobního vedení, mentoringu, ale také vzdělávání praktických dovedností.

  • Pomáháme měnit systém organizace a zavádět do ní změny nedirektivním laskavým způsobem. 
  • Vzděláváme v oblasti systémového myšlení, vztahových vazeb, ale také rozvoji inovací a komunikaci.

Vzdělávání pro firmy a organizace

Symbionika pokrývá a spojuje oblasti systémového myšlení, mindfulness (všímavosti), vztahových a komunikačních dovedností a také práci se stresem a nervovým systémem. Workshopy a semináře sestavujeme vždy přesně podle klienta a s respektem k jeho fungujícímu systému. Tréninky a workshopy probíhají zpravidla v místě vybraném klientem.

Uvádíme základní okruhy, ze kterých lze vybírat.

  • Mindfulness (všímavost) v organizacích
  • systémové myšlení pro manažery - hledání pákového efektu při změnách v organizacích
  • vztahové a komunikační dovednosti
  • řešení vztahových problémů a vztahových poruch
  • zvládání stresu a zátěžových situací
  • Intuitivní decision making

Koučink, konzultace a doprovázení pro firmy

 

V rámci spolupráce v osobním doprovázení pomocí koučování, mentoringu, ale i terapeutické práce dosahujeme s jednotlivci cílového stavu, snížení napětí a rozvinutí potenciálu. Pomáháme řešit komplikované vztahové procesy či vazby, podporujeme HR proces při onboardingu i výběrových řízeních. Zaměřujeme se na rozvoj emoční odolnosti, kreativity a všímavosti, které následně vedou ke zlepšení rozhodování, výkonu i celkové pohody při práci. Základem naší práce je systemické koučování, integrativní přístup Symbionika a vztahové vazby. K rozvojovému plánu přistupujeme vždy individuálně, definujeme sadu cílů i formu spolupráce. Pracujeme v místě výkonu práce či podle dohody s klientem. Cena se odvíjí od stanovených cílů a plánu.