Osobní a párové konzultace, koučování a terapie

S našimi klienty jsme nejraději venku, v přírodě, orientujeme se na práci s emocemi skrze tělo (somatic experiencing), mindfulness, regulaci a zvládnutí stavů nervové soustavy a citlivé rozhovory s částmi osobnosti, které prožívají jako problematické (Internal Family Systems). Používáme laskavý a účinný integrativní přístup k terapii a koučování Symbionika, který přináší rychlé výsledky, a také přístup EMDR.

Služby a objednání

Úvodní BEZPLATNÁ 30 min. konzultace on-line  

Úvodní bezplatná konzultace slouží k orientaci v tématu, seznámení a dohodě nad dalším postupem. Probíhá on-line či telefonicky a využít ji lze pouze jednou. V rámci úvodní konzulatce také nastavujeme obvykloou 3 měšíční spolupráci či rozsah přizpůsobujeme Vaším možnostem.

Standardní konzultace - pro jednotlivce i páry

Standardní konzultace v rámci déletvrající spolupráce má trvání typicky 60 minut a probíhá on-line či osobně v Praze. Obvyklá délka spolupráce je 3 měsíce, kdy s Vaším tématem pracujeme krok za krokem, zaměřujeme se na práci s emocemi, nervovým systémem či vzorci chování tak, abychom dosáhli snadné a příjmené změny.  

Konzultace s Adamem 

vztahové koučování a konzultace, práce s traumatem a emocemi, EMDR koučování a terapie, koučování zaměřené na řešení

Jsem Adam Digrín. Jsem systemický kouč, terapeut a lektor. Pracuji s jednotlivci, páry i organizacemi. Jsem také člověk, který se na cestu průvodce vydal díky svým vlastním obtížím spojeným s dětským traumatem. Dá se říct, že jsem se svým životem potýkal tak dlouho, až jsem začal hledat nejúčinnější postupy pro zvládání emocí, negativních bloků a zejména vztahů. V těch se totiž dary i prokletí emocí zatrolených traumatem nejvíce projevují. Vše, co jsem zjistil, jsem také vyzkoušel ve svém životě. A právě z těchto poznatků vznikly také postupy Symbioniky. Rád objevuji, učím sebe i ostatní a nesmírně rád se o poznatky dělím. 

Mým velkým přáním je, aby ti, kdo prochází těžkým obdobím či ti, kdo vstoupili do života s podivným darem poznat jeho tvrdost dříve než ostatní, se nemuseli již cítit sami. Aby nalezli pevný body, důvěru a bezpečí, pevný bod, díky kterému mohou pohnout svým světem. Tam začíná úžasná cesta proměny zátěže v dar. Probuzení poznání, síly a soucitu se sebou i s ostatními.

Konzultace s Magdou

rodinná a individuální terapie, systemické koučování, dětská psychologie

Jsem Dr. Magda Vašáková Loumová. Jsem lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další). Jsem systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů a také  systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuji ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů. Zaměřuji se práci s dětmi a páry.

Konzultaci s Magdou lze sjednat pouze individuálně a úvodní konzultace je hrazená.  telefonicky či emailem - gsm: 607 593 726, e-mail: magda.loumova@email.cz