Škrábance na duši

Emocionální odolnost

Seriál webinářů se záznamem a praktickými návody, jak zvládat bolestivé pocity a emoce a stát se odolnější.

"Emocionální odolnost" je naše schopnost procházet náročnými situacemi, zvládat své pocity, učit se z nich a také umět ošetřit svá psychická zranění. 

 Dává nám svobodu a sebedůvěru žít takový život, jaký jsme si vybrali.

Jak zvládnout odmítnutí, osamělost, nízké sebevědomí či ztrátu?

Jak zbavit strachu z odmítnutí, selhání, opuštění a být víc nad věcí?

Jak se stát emocionálně odolnější?

Jak webinář vypadá? .

Škrábance na duši jsem pro Vás připravil na základě vlastních zkušeností s životem s dětským traumatem a osobních konzultací s klienty, které doprovázím. Trauma nás zanechává přecitlivělé, zranitelné k toxickým vztahům a vystavuje nás pocitům jak na horské dráze. Právě díky osobní velice bolestivé vztahové zkušenosti jsem se také vydal na cestu za objevováním souvislostí  psychických zranění a našeho chování.  S cílem pochopit, přijmout a se soucitem proměnit - pro sebe, ale i pro všechny ostatní, kdo prožívají něco podobného. 

Ve své praxi jsem se setkal zejména s tím, že to není přímo trauma, které nás trápí, jako spíše konkrétní pocity, se kterými se těžko vypořádáváme. Nízká sebehodnota, citlivost k odmítnutí, osamělost, strach ze selhání a další jsou výzvy na cestě k plnému prožívání života. Nemůžeme je klást nikomu druhému za vinu, můžeme je ale vlastnit, přijmout a transformovat - se soucitem a zodpovědností sama za sebe a své emoce. 

Pocity a zranění, kterým se budeme věnovat, prožíváme ale všichni. Jejich zvládnutí nám dává příležitost růst za hranice vlastního ega a také emočně dospět. Stáváme se díky nim léčiteli i průvodci sama sebe na cestě životem. 

Adam

 

Premiéry (zvýhodněná cena vstupného)

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

DOSTUPNÉ DÍLY

Emocionální vyhoření je cyklus střídání vysokého nasazení, úzkosti a deprese z pocitu selhání. Je to zhoubný cyklus, který nás může dostat do zcela odlišného vnímání sebe sama i světa kolem, ovlivnit náš život, vztahy, rodinu i sebehodnotu. Za vyhořením je často pocit naší nízké sebehodnoty, strach ze selhání, ale…
k diszuzi, sdílení otázkám a odpovědím pro členy Na nervy a naphodu - všehcny, kdo si zakoupili přístup k některým seminářům či kurzům.
Nízké sebevědomí nás dělá zranitelnými vůči pocitům odmítnutí, selhání či osamělosti a také vůči manipulaci a závislostním vztahům. Zvyšuje stres, souvisí s úzkostí i depresí a má přímé dopady na naše fyzické zdraví. Zdravý pocit sebehodnoty je něco jako náš emocionální imunitní systém. Přímo ovlivňuje náš pocit štěstí a…
Odmítnutí je psychické zranění, které prožíváme palčivěji než ta ostatní. Časem se naše bolest zahojí. Ale některá odmítnutí si sebou neseme neošetřená dál a stále znovu je prožíváme. Prožíváme pocity hněvu a nízké sebehodnoty. To vše může vést k neschopnosti říkat NE, snaze se zalíbit a nedostatku osobních hranic.…
Chcete umět účinně pomáhat v těžkých situacích, regulovat své emoční stavy, změnit na svém životě to, co potřebujete bez zápasení a obtíží? Umět skutečně pomáhat ostatním? Uplatnit se jako kouč, konzultant či terapeut? Pro zájemce jsme připravili dvouhodnové online setkání

Na Nervy - Sám sobě terapeutem

7.9. 2022 19:00 - 7.9. 2022
Online workshop. Každý si někdy sáhneme na dno. Někteří z nás opakovaně a další si svou zátěž nesou ještě z bolavých emocí z minulosti. Terapie není vždy a všem dostupné řešení. Nabízíme Vám ucelený přístup prevence vzniku a řešení psychických obtíží a zátěžových situací, sestavený z nejefektivnějších metod z…

Dále uvidíte

nemusí následovat v uvedeném pořadí

Pocit osamělosti

Pocit ztráty a trauma ze ztráty

Pocit viny

Posedlost myšlenkami - omílání myšlenek stále dokola 

Pocit a strach ze selhání

Výbušnost a zvládání hněvu

Přecitlivělost a vysoká citlivost

Úzkost z budoucnosti a katastrofické myšlení

Nedůvěra a strach z blízkosti

Citová závislost

Ještě "trochu" navíc - přístup do celé knihovny

Líbí se Vám naše povídání? Psst máme dalších témeř 20 hodin záznamů z Na Nervy Live, kde s kolegyní Kashou řešíme otázky vztahů, vztahové vzaby, závislostí, traumatu, nervového systému a vůbec toho všeho, co s naším nervovým systémem souvisí. 

Záznam veškerých on-line workshopů Na nervy

Více než 14 hodin záznamů dosud proběhlých on-line workshopů Na nervy s materiály ke stažení. (do 31. 8. 2022) - 3 měsíce přístup pro vlastní potřebu.

1 690 Kč
Dostupné